Zakelijk

Als werkgever wordt er veel van je gevraagd. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan de werkgever en de medewerker veel verplichtingen. Uitval door ziekte betekent voor jou, als werkgever en voor de medewerker een onzekere en kostbare periode, die voor beiden vaak onbevredigend verloopt.

Voorkomen dat iemand ziek wordt, vraagt een preventieve houding. Preventief investeren in mensen vergroot het kapitaal; medewerkers en management zijn het kapitaal van de organisatie.. Mensen functioneren het beste als zij het gevoel krijgen dat ze van belang zijn voor de organisatie; dat ze ertoe doen. Medewerkers kunnen om diverse redenen uit balans raken. Er kunnen privé situaties zijn of er is te veel stress op het werk. Veelal is het een combinatie van beide. Als werkgever of leidinggevende zie je wanneer de medewerker niet goed functioneert en ga je het gesprek samen aan.

Onze visie is, dat werkgever en werknemer door wederzijdse verantwoordelijkheid aan elkaar zijn verbonden. Gezond blijven of weer beter worden is een gezamenlijke inspanning. Elkaar niet onbeschermd laten klimmen, maar zekeren in vertrouwen.

Het programma ‘Ik in Beweging’ kan de werkgever en de medewerker helpen bij een duurzame gezondheid. Investeren in een duurzame werkrelatie levert beiden vitaliteit en loyaliteit op.

Een aantal individuele coaching sessies kunnen het verschil maken en duurzame inzetbaarheid opleveren. Ook kan een loopbaantraject voor alle partijen duidelijkheid bieden in de samenwerking.

Het beweegprogramma ‘Ik in Beweging’ kent een opbouw van 4 modules (totaal 10 sessies) en kan op individuele basis of in een groep gevolgd worden. Een gefaseerde werkwijze helpt om bewust en stapsgewijs aan de beweging te wennen.