Praktische informatie

Kwaliteit

Het bieden van kwaliteit is een belangrijk aspect van mijn werk.
Ik ben geregistreerd als therapeut bij:

  • Beroepsvereniging het NVPA
  • European Association of Psychotherapy (EAP)
  • Stichting RBCZ, Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg
  • SCAG, Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

logo

Zorgverzekering

Basisverzekering:
Door de grote veranderingen in de GGZ vergoedt je zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2014 uitsluitend de consulten vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering:
De meeste zorgverzekeraars vergoeden therapeutische consulten geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijze). Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van het gekozen aanvullende zorgpakket. Voor meer informatie, raadpleeg dan de website van de betreffende zorgverzekeraar of kijk op de website van het NVPA. https://nvpa.org/verzekeringen/public of wij zoeken samen naar de juiste informatie. 

Het verplichte eigen risico is NIET van toepassing op de aanvullende verzekering!

 

Tarieven

Kennismakingsgesprek:

Gratis en vrijblijvend: duur ongeveer 30 minuten.

Therapie/coaching:

Intake € 50,-. Individuele therapie/coaching: duur 75 minuten per consult € 75,-
Relatietherapie: duur 90 minuten per consult € 90,-
Zakelijke coaching: per consult 75 minuten € 100,-
Annulering tot 24 uur van te voren kosteloos. Bij niet tijdige annulering wordt het consult in rekening gebracht.

Programma Ik in Beweging

10 bijeenkomsten van 1,5 uur per sessie € 45,- per persoon.
Voor zakelijke trajecten gelden andere tarieven.