Individueel

Het IK dat ben Jij.

Het IK ben jij met al je gedachten, gevoelens, fysieke beleving en niet te vergeten je zingeving aan het leven. Een situatie kan je uit balans brengen, waardoor er een verstoring optreedt in het functioneren. Je raakt uit balans, je autonomie of zelfregie verdwijnt.  Is er op één of meer gebieden een tekort aan bewustzijn, dan raak je het contact met je kern, het IK, kwijt. Je verkeert dan in verwarring.

Door de verbinding te herstellen is beweging nodig. Dat kan letterlijke lichamelijke beweging zijn, maar ook beweging op het emotionele of mentale niveau. Meer bewustzijn ontstaat door inzicht te krijgen in je gedachten, overtuigingen en gedrag.

In een harmonische situatie ben jij degene, die achter het stuur zit en weet waar je naar toe rijdt. Soms gebeurt het, dat niet jij achter het stuur zit, maar je overtuiging of je emotie, waardoor je verdwaalt..

Pas als je weet wat je doet kun je doen wat je wilt.